jueves, 28 de febrero de 2008

miércoles, 20 de febrero de 2008

PROGRAMACIÓ DE LA TARDOR


NIVELL: EDUCACIÓ INFANTIL
TÍTOL DEL PROJECTE: LA TARDOR


OBJECTIUS:
· Reconèixer la importància de protegir‑se dels fenòmens atmosfèrics de la tardor per combatre el fred i evitar refredats i malalties per mantenir una bona salut.
· Observar el paisatge natural de la tardor i reconèixer i discriminar els elements naturals propis de l'estació.
· Respectar l'entorn natural i contribuir a la seva protecció.
· Conèixer i valorar les tradicions populars pròpies de la seva comunitat.
· Reconèixer i classificar les fruites de la tardor.
· Mostrar iniciativa per aprendre habilitats noves.
· Acceptar les pautes de conducta i les normes de comportament.
· Mostrar interès per assumir responsabilitats i mantenir neta l'escola.
· Reflexionar sobre el propi comportament pel que fa a la cura i el respecte de l'entorn escolar.
· Tenir l'atenció i la cura necessàries dels animals i les plantes del nostre entorn.
· Comprendre contes, identificant els personatges que hi intervenen i les accions que realitzen.
· Ampliar el vocabulari relacionat amb la tardor.
· Escoltar i interpretar cançons.
· Adquirir l'hàbit d'escoltar atentament durant l'audició.
· Utilitzar el llenguatge gestual per acompanyar cançons.
· Dramatitzar situacions.
· Identificar els colors de la tardor.
· Realitzar composicions plàstiques sobre el tema de la tardor utilitzant correctament diferents tècniques i materials.
· Netejar, endreçar i ordenar els estris i materials després de les activitats plàstiques.


CONTINGUTS:


· Necessitat de vestir‑se per combatre el fred (Ed. per a la salut).
· L'entorn natural en la tardor.
· Fenòmens atmosfèrics: pluja i vent.
· Els fruits de la tardor.
· Festes de tardor: la castanyada.
· Textos orals actuals i de tradició cultural.
· El vocabulari relacionat amb el tema de la tardor.
· Els colors de la tardor.
· Els sons de la natura.
· La plàstica com expressió del color.


ACTIVITATS:


· Farem un arbre que representarà la tardor. Les fulles les recollirem al pati.
· Farem una sortida al bosc per recollir tots els materials que la muntanya ens ofereix en aquesta època ( fulles, pinyes, glans..) i per tal de veure els canvis que es produeixen durant la tardor en el paisatge: en els colors de les fulles, en els fruits d’ aquesta estació...
· Muntarem el racó de la castanyera, imitant la realitat el màxim possible. Tindrem roba semblant a la de la castanyera a classe, per poder-nos disfressar.
· Demanarem als nens que portin fruites de la tardor, per tal de fer-ne una exposició i fer jocs d’observació i manipulació.
· Visionar un PowerPoint sobre fruits de la Tardor
· Mirar un vídeo sobre fruits de la Tardor sobre fruits de la Tardor: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/fruits_tardor/fruits_tardor.html
· Audició de la narració del conte i realització d'activitats per aconseguir de comprendre'l. http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm CONTES SPC (La castanyera i activitats)
· Observació del mural de la tardor. Fer conversa, demanarem que els nens/es responguin preguntes senzilles amb frases senceres.
· Visionar un PowerPoint sobre les fulles i els arbres a la tardor
· Pintar amb ceres una fulla de la tardor.
· Dibuix lliure amb els colors de la tardor.
· Recitació de poemes, endevinalles, dites i refranys propis de la tardor: http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm
M’ENDEVINES? (debutants 3, 5,7)
POESIA (Poemes naturals: La tardor)
· Joc lliure amb fulles seques (caminar-hi pel damunt, tirar-les en l’aire, posar-les a dins o fora d’una capsa, cèrcol ...)
· Dibuixar un paisatge de tardor.
· Cantar cançons de la tardor: http://www.xtec.es/centres/a8040060/cibercanconer/MarcEsquirol.htm
http://www.edu365.cat/infantil/llegir2/index.htm (karaoke de la castanyera dins de les activitats del conte SPC de la castanyera)
· Audició: “La tardor de Vivaldi”.
· Visionar un vídeo de la castanyada: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/castanyada/castanyada.html
· Observació de castanyes. Pintar una castanya.
· Observació, experimentació, manipulació amb fruits de la tardor.
· Tast de fruits de la tardor.
· Pintar, punxar fruits de la tardor.
· Mirar el vídeo del panellets: http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/panellets/panellets.html
· Celebrar la Festa de la Castanyada.
· Fer panellets.
· Celebrar la Festa de la Castanyada.


MILLORES O PECULIARITATS APORTADES:


· Fer els Powerpoints a partir dels fruits portats pels alumnes.
· Fer fotografies de la festa de la castanyada i després visionar-les a la pissarra digital.
· Treballar els contes i les cançons sobre la tardor que els alumnes portin a l’aula.
· Treballar al nivell de P-5 la lectoescriptura a partir d’aquests jocs:
- http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3362 (l’escquirol joc JCLIC)

- http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2540 (lectoescriptura amb els fruits de la tardor, joc jclic)

UN PLATANER A LA TARDOR


JUSTIFICACIÓHe triat el tema de la tardor perquè és una unitat didàctica que es treballa al llarg de tota l’educació infantil i com que jo dono informàtica a tota aquesta etapa m’anirà bé per la meva feina. . He reunit la majoria de pàgines web que treballo sobre aquest tema en una única diapositiva de un PoverPoint i així en servirà per altres anys i també per a compartir amb altres mestres.
Totes aquestes pàgines primer les treballo en gran grup a la pissarra digital i després per parelles i també de forma individual per avaluar els progressos en quant a continguts.
A la pissarra digital va bé per aprendre els nous jocs entre tots, de forma rotativa van sortint i van descobrint els nous conceptes i també els nous jocs i de forma col·lectiva es fan els comentaris que s’escaiguin. Tot això els motiva molt i alhora d’anar a l’aula d’informàtica, ja tenen ganes de tornar a veure aquell vídeo de les castanyes o de jugar aquell joc de vestir la castanyera. També imprimim algun dibuix i després als pintem a l’aula. A vegades fem grups i cada grup imprimeix un dibuix diferent i després de pintar-los fem un mural per la classe.